Кампания „Действието говори по-силно“ е част от Европейската седмица на младежта 12 – 19 април 2024 г.

Кампанията има за цел да насърчи младежи да споделят своя опит, преживявания и нови идеи относно Програма Еразъм+ и ЕКС. Ще се използва гласовата платформа на динамичното пространство на Европейската комисия, чрез която да се запишат и споделят съобщенията на младите хора. Гласовите записи ще насърчат младите хора да изразят мнението си и да покажат активно гражданство. От друга страна, гласовите записи ще бъдат инструмент за вдъхновяващи истории  за други млади хора, които ще се присъединят към инициативи на Еразъм+ и на ЕКС и в общоевропейски контекст да се работи за едно по-добро бъдеще в Европа.

Участници в кампанията ще са млади граждани на възраст между 16 и 35 години. Те ще имат различен профил – ученици, студенти, млади учители и преподаватели, работещи и безработни младежи, които са участвали в инициативи на Еразъм+ и ЕКС. Те ще бъдат от селски райони и с различен социално-икономически статус и културни особености. Това което ги обединява ще е желание за социална промяна, личностно израстване и възможности за създаване на мрежа от контакти, за да изразят загрижеността си, да променят своите общности и да участват в смислени дейности.

Допълнително кампанията има за цел да насърчи активното участие в демократичните процеси чрез гласуване на Изборите за Европейски парламент 2024 . За повече информация – https://together.eu/ и https://2024elections.eurodesk.eu/

Как да се включа?

Кампания „Действието говори по-силно“ ще се организира на 15 и на 16 април 2024 в гр. Златица и в гр. Пирдоп. От 10.00 до 15.00 ч. ще се записват гласови съобщения на млади граждани, които искат да споделят своя опит относно Еразъм+ и ЕКС като възможности за гражданско участие и инициативи в общоевропейски контекст, както и да изразят своето мнение за бъдещето на Европа. Предварителна регистрация за интервю ще е необходима на адрес: info@chinstitute.eu

Искаш да научиш повече за възможностите, предлагани от ЕС, и за неговите политики? Искаш да изразиш мнението си за процесите, които са от значение за теб? Искаш да участваш в различни дейности и дискусии? Използвай тази възможност, за да огласиш визията си. Как на намеря най-близките събития до мен?

Всички събития може да откриете тук: https://youth.europa.eu/youthweek_en

Кампанията се провежда от „Институт за кутурно наследство“ с подкрепата на мрежата Евродеск България. #eurodesk #YourVoteYourDecision #EUElections2024 #TogetherEU