#ErasmusDays 2020

„Дни Еразъм“ (#ErasmusDays) e инициатива, която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Е...

Компостиране в училище

Компостиране в училище – образователно и полезно за училищната и за околната среда. Младежите-доброволци ...

„Еразъм+“

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. „Еразъм+“...