Проект Екомап – семинар 4

В периода от 26 до 28 август 2022 г в Струга, Северна Македония беше организиран семинар 4 по проект ЕкоМап. Целта н...

Проект Екомап – семинар 3

Фондация „Институт за културно наследство“, в качеството си на координатор по проект „Пътна карта на еколо...

Проект EcoMap

Проект „Пътна карта на екологичните практики в младежката работа в селските райони“ – EcoMap с договор 2...