В периода 31.10.2022 – 03.11.2022 се проведе втори съвместен семинар в Осло по проект „Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението” с номер BGENVIRONMENT-3.001-0011-C01, с финансовата подкрепа на ОП „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

В семинара взеха участие представители на партньорите от България и Норвегия. По време на семинара, участниците се запознаха с добри практики от Норвегия относно кръгова икономика и рециклиране в училище. Беше представен инструментът Circula Canvas Tool за кръгова икономика и управление в образованието. Бяха посетени станции за рециклиране и места, в които се провеждат обучителни занимания за деца и ученици.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *