Фондация „Институт за културно наследство“, в качеството си на координатор по проект „Пътна карта на екологичните практики в младежката работа в селските райони” с подкрепата на Програма „Еразъм+“, организира семинар на тема „Създаване на устойчиво сътрудничество между заинтересованите страни в областта на околната среда и младежките организации от селски райони“. Семинарът се проведе в периода 24 – 26 юни 2022 в ПГТХТ „Никола Димов“ гр. Пирдоп. На събитието присъстваха представители на различни заинтересовани страни от района на Средногорието – от местната администрация от общините Пирдоп, Златица, Копривщица, Челопеч, Мирково; от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, от ТП „ДГС ПИРДОП“; представители на училища – ПГТХТ „Никола Димов“, СУ „Сава Савов“, гр. Пирдоп, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч; представители на местни организации – „Ротари клуб“ Пирдоп, Образователен център „Милетия“, Агенция Витас , Фондация „Ситуационен център отворени врати“; представители на местните медии – вестник „Камбана“, вестник „Регион прес“, Средногорие медия. В събитието се включиха и граждани и ученици.По време на семинара бяха споделени добри практики и опит за сътрудничество и създаване на устойчиви партньорства за подкрепа на младежки дейности и организации за внедряване на еко практики в ежедневната им работа и при организиране на младежки занимания, инициативи и проекти.Беше отбелязана водещата роля на всички заинтересовани страни за развитието на местната общност в областта на младежки инициативи, спорт и насърчаване на еко поведение.Семинарът имаше отворен формат, което позволи различни форми на участие и представяне – презентация, демонстрации и споделяне на опит, неформален разговор, видео и др.Благодарение на любезното съдействие на Община Златица, беше организирано посещение на сепарираща инсталация за битов отпадък и инсталация за компостиране на органичен отпадък.С подкрепата на ТП „ДГС ПИРДОП“ беше посетен разсадник за храсти и дървета в гр. Пирдоп, който се използва за нуждите на залесяване в Средногорието.Семинарът ще даде нова посока на развитие на местното сътрудничество между заинтересованите страни при организирането на младежки инициативи.

0 comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *