Проект „Повишаване на oсведомеността по отношениена управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъции кръгова ико-номика сред образователните институции (училища) и населението“ с № BGENVIRONMENT-3.001-0011-C01.

В това издание четете:

  • Образователни програми свързани с кръговата икономика и рециклирането
  • Кампании за популяризиране на образователните програми
  • Първи съвместен уъркшоп в Осло, Норвегия

Прочети бюлетина тук: http://chinstitute.eu/?attachment_id=592

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021“ чрез Финансовия механизъм на Европейското иконо-мическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *