Дигитална Европа

Цифровите технологии променят живота на хората. Целта на стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии е тази трансформация да е от полза за хората и предприятията и същевременно да помогне за постигането на целта за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г.

На 9 март 2021 г. Европейската комисия представи визия и направления за цифровата трансформация на Европа до 2030 г. Тя предлага „Цифров компас“ за цифровото десетилетие на ЕС, който се опира на четири основни точки:

  • Умения
  • Сигурни и устойчиви цифрови инфраструктури
  • Цифрова трансформация на предприятията
  • Цифровизация на обществените услуги

Важно!

Цифрово гражданство: права и принципи за европейците

На 26 януари 2022 г. Комисията предложи междуинституционална тържествена декларация относно цифровите права и принципи за цифровото десетилетие.

Цифровите права и принципи, очертани в декларацията, ще допълнят съществуващите права, като например тези, залегнали в Хартата на основните права на ЕС, и законодателството в областта на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот. Те ще осигурят референтна рамка за гражданите относно техните цифрови права, както и насоки за държавите от ЕС и предприятията във връзка с новите технологии. Целта е да се помогне на всички в ЕС да извлекат максимална полза от цифровата трансформация.

Предложените права и принципи са:

  • Поставяне на хората и техните права в центъра на цифровата трансформация
  • Подкрепа за солидарността и приобщаването
  • Гарантиране на свободата на избор онлайн
  • Насърчаване на участието в цифровото публично пространство
  • Повишаване на безопасността, сигурността и овластяването на хората
  • Насърчаване на устойчивостта на цифровото бъдеще

Публикацията е част от Кампанията „Европа и аз“ във връзка с отбелязване на „Европейската седмица в България“ 5- 17 май 2022. Кампанията се организира се от Институт за културно наследство – Евродеск мултиплаер за Средногорието,  с подкрепата на Евродеск България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *