Успешно приключи проект за младежка мобилност „Открий своя талант“, номер 2021-2-BG01-KA152-YOU-000038800. Вижте кадри от организираните дейности по време на проекта – ателиета, работилници, търсене на вдъхновение за откриване или усъвършенстване на талантите на участниците.Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма Еразъм+, Ключова дейност 1.

Successfully completed the youth mobility project „Discover your talent“, number 2021-2-BG01-KA152-YOU-000038800. See footage from the activities organized during the project – workshops, workshops, search for inspiration to discover or improve the talents of the participants.The project is implemented with the financial support of the Erasmus + Program, Key Activity 1.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *