Зелена Европа

Европейски зелен пакт е стремеж да бъдем първия неутрален по отношение на климата континент

Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда са заплаха за самото съществуване на Европа и света. За да преодолеем тези предизвикателства, Европейският зелен пакт ще допринесе за превръщането на ЕС в модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика, при което:

 • към 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове
 • икономическият растеж ще бъде отделен от използването на ресурси
 • нито един човек или регион няма да не бъде изоставен.

Разчитаме на Европейския зелен пакт и за възстановяването от пандемията от COVID-19. Една трета от инвестициите в размер на 1,8 трилиона евро по Плана за възстановяване NextGenerationEU и седемгодишният бюджет на ЕС ще се използват за финансиране на Европейския зелен пакт.

Европейската комисия прие набор от предложения, чиято цел е политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, транспорта и данъчното облагане да бъдат пригодени към целта за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

Европейският зелен пакт ще допринесе за подобряване на благосъстоянието и здравето на гражданите и идните поколения, като осигури:

 • чист въздух, чиста вода, здрави почви и биологично разнообразие
 • санирани енергийно ефективни сгради
 • здравословна храна на достъпни цени
 • повече обществен транспорт
 • по-чиста енергия и авангардни иновации в областта на чистите технологии
 • по-трайни продукти, които могат да бъдат ремонтирани, рециклирани и повторно използвани
 • ориентирани към бъдещето работни места и обучение за придобиване на уменията, необходими за прехода
 • устойчива и конкурентоспособна в световен мащаб промишленост

Участвайте!

Можете да допринесете за промяната, като се включите в Европейския пакт за климата — инициатива, която помага на общностите да споделят и прилагат мерки за борба с изменението на климата, или в новия европейски Баухаус — инициатива, която внася културно и творческо измерение в Европейския зелен пакт.

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_bg
https://europa.eu/new-european-bauhaus/neb-partners/call-partnerships_bg

Публикацията е част от Кампанията „Европа и аз“ във връзка с отбелязване на „Европейската седмица в България“ 5- 17 май 2022. Кампанията се организира се от Институт за културно наследство – Евродеск мултиплаер за Средногорието,  с подкрепата на Евродеск България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *