Основни постижения на Европейския съюз

От 1957 г. насам Европейският съюз е постигнал забележителни неща за своите граждани и за света:

 • мирен континент. Благодарение на ЕС в Европа повече от половин век царят мир, стабилност и благоденствие. ЕС също така играе важна роля в дипломацията и работи за популяризирането на тези ползи — както и на демокрацията, основните свободи и върховенството на закона — в целия свят. През 2012 г. ЕС бе отличен с Нобеловата награда за мир за постиженията си в тази област – 70 години траен мир.
 • свобода за гражданите да живеят, учат или работят навсякъде в ЕС. Със сигурност сега е много по-лесно да се движим в Европа — всички граждани на ЕС имат право да учат, работят или да се пенсионират навсякъде в Съюза. Като гражданин на ЕС, за целите на заетостта, социалната сигурност и данъчното облагане, всяка страна от ЕС трябва да ви третира по същия начин като собствените си граждани.
 • най-големия единен пазар в света. Основният икономически двигател на ЕС е единният пазар. Той дава възможност за свободно движение на повечето стоки, услуги, пари и хора в по-голямата част от континента. В тази посока е:
  • Евро– използва се от над 340 млн. граждани на ЕС, като благодарение на него бяха премахнати рискът от валутни колебания и разходите за обмен на валута и бе укрепен единният пазар, а това е от полза за всички.
  • Телефонни и цифрови услуги – можете да използвате своите телефонни и онлайн услуги без допълнителни разходи навсякъде в ЕС благодарение на премахването на правилата за роуминга.
 • Права и защита на гражданите. Договорът за Европейския съюз предоставя на гражданите на ЕС и на законно пребиваващите в Съюза широк набор от въведени в правото на ЕС права в различни области.
 • Харта на основните права. В Хартата са събрани всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, от които се ползват хората в рамките на ЕС.
 • Околна среда. ЕС е разработил едни от най-строгите стандарти за опазване на околната среда в света. Целта на политиката на ЕС е да бъдат сведени до минимум рисковете за климата, здравето и биологичното разнообразие.
 • Международна дипломация и развитие. Когато страните от ЕС действат заедно, те имат много по-голяма тежест на световната сцена, отколкото 27 държави с различна големина, действащи поотделно. Взети заедно, институциите на ЕС и правителствата на страните членки са водещият световен донор на помощи за развитие, като те работят съвместно в областта на насърчаването на доброто управление, борбата с глада и опазването на природните ресурси.
 • Права на човека. ЕС също така е разработил насоки за политиката относно правата на човека, които обхващат области като смъртното наказание, изтезанията и свободата на изразяване онлайн и офлайн. С Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ).
 • Хуманитарна помощ. В случай на големи бедствия или при извънредни хуманитарни ситуации ЕС предоставя помощ на страни и народи както в Европа, така и извън нейните предели. ЕС и неговите страни членки заедно са най-големият донор на хуманитарна помощ в света. Всяка година ЕС предоставя храна, подслон, защита, здравни грижи и чиста вода на над 120 милиона жертви на бедствия и конфликти в повече от 80 държави.
 • Помощ, развитие и дипломация в действие. ЕС си сътрудничи с правителства в 150 развиващи се държави, както и с организации на гражданското общество и международни организации.

Публикацията е част от Кампанията „Европа и аз“ във връзка с отбелязване на „Европейската седмица в България“ 5- 17 май 2022. Кампанията се организира се от Институт за културно наследство – Евродеск мултиплаер за Средногорието,  с подкрепата на Евродеск България.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *