„Да откриеш своя талант“ е проект за младежка мобилност с финансовата подкрепа на Програма Еразъм+, с номер 2021-2-BG01-KA152-YOU-000038800.

Проектът е насочен към съвременните млади хора, които търсят своето място в обществото. Първата стъпка към откриването на таланта е извършване на самооценка и откриване на неща, на които човек се възхищава, неща, които критикува и неща, които отхвърля напълно. Този самоанализ ще позволи на участниците да опознаят по-добре останалите, ще им помогне да опознаят по-добре и себе си. След като открият таланта си, следващата стъпка е да поставят въпросния талант в услуга на другите. Важно е да допълнят този талант с необходимите знания и умения, за да го направят привлекателен. Когато младите хора имат ясна самооценка на своите знания, умения и са открили своя талант, това ще е гаранция, че те ще участват и ще дават своя принос за изграждането на демократично европейско общество.По пътя към откриване на своите таланти, участниците ще насърчават междукултурния диалог, ще укрепват европейските ценности и ще разрушават предразсъдъци и стереотипи. Фокус на проекта ще бъде поставен върху младежите с по-малко възможности.

В проекта ще се включат общо 40 участника от 8 държави в Европа – България, Испания, Сърбия, Украйна, Босна и Херцеговина, Турция, Естония, Румъния.Мобилността е планирана да се проведе в Учебния център на НСОРБ, с. Гергини, Габрово през първата половина на м. май 2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *