Проект „Зелени умения“ за „екологична“ младежка работа e обучителен курс за младежки работници по Програма “Еразъм+“ на Европейския съюз. В проекта ще вземат участие 35 младежки работници от 15 организации в Европа. Участниците ще развият „зелени“ умения, чрез които да подобрят работата си с младите хора, насърчавайки екологично, устойчиво и отговорно поведение. От друга страна, проектът ще насърчи използването на екологични практики за намаляване и компенсиране на екологичния отпечатък от ежедневни дейности на участващите организации и превръщането им в устойчива еко-система.

Специфичните „зелени“ умения, които ще са фокус в проекта включват:

 – умения за оценка на въздействието върху околната среда при планиране на младежки дейности на открито и закрито, спортни дейности и др. Оценката ще включва замърсяване на въздуха, водата, шумово замърсяване, разрушаване на природните ресурси и др.

– умения за екологични оценки в съответствие с приложимите стандарти, правила и закони;

– умения да правят проверки на младежки дейности с цел да оценят влиянието върху околната среда относно генериране на отпадъци, шумове и вредни вещества и др.

– умения за изготвяне на планове и намиране на решения за предпазване, съхраняване, възстановяване, намаляване и предотвратяване на по-нататъшни щети върху околната среда при организиране на младежки дейности;

– умения да изработват и да прилагат стратегия за превръщане на младежката организация, в която работят, в устойчива еко-система.

Координатор на проекта: Институт за културно наследство

Партньори:

 1. Get Involved, Bulgaria
 2. United in Diversity, Bulgaria
 3. Cozumun Parcasiyiz – Part Of The Solution, Turkey
 4. Associação para a Igualdade AEQUALITAS, Portugal
 5. UMBRELLA, Georgia
 6. OGRES TEHNIKUMS, Latvia
 7. ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVA CIVICA, Romania
 8. SOCIAL YOUTH DEVELOPMENT CIVIL NONPROFIT SOCIETY, Greece
 9. Asociación Juvenil „Jarrón Club“, Spain  
 10. SEIKLEJATE VENNASKOND, Estonia
 11. Regional Advocacy Center, The Republic of North Macedonia
 12. Agency for Development and Cooperation Cerebra, Bosnia And Herzegovina
 13. HRFORUM Personnel management Association,  Ukraine
 14. Ekonomska skola Pirot, Serbia

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *