Проект „Нови цифрови умения за работа с младежи – обучителен курс за младежки работници“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програма Еразъм+, Мобилност на младежки работници. Включва широко партньорство от 21 организации от 17 страни, 4, от които извън ЕС. Координатор на проекта е Институт за културно наследство.

Проектът се фокусира върху работещите в младежката сфера и в младежките организации, като ще насърчи обмена на образователни практики на международно равнище и ще подобри качеството на работа на организациите за подкрепа на младите хора в ситуации като COVID-19.

Младежките работници са тези, които активно работят с младите хора. Тяхната роля е ключова за младежките общности, тъй като изпълняват много важни функции:

– те насърчават личностното, социално и образователно развитие на младите;

– те инициират и реализират дейности свързани с основните ценности, на които се основава младежката работа;

– те създават условия за учене и развитие, равен шанс и социално включване;

– те подобряват разбирането на младите хора за образователното и социалното значение на избора, свободата, отговорността и справедливостта;

– те работят за интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси;

– те подкрепят младия човек, като окуражават социалното му развитие и индивидуална реализация и подпомагат пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот;

– те предлагат конструктивна и образователна реализация на свободното време, информация, съвет и подкрепа.

В този контекст, професионалното развитие на младежките работници е важно, особено в COVID-19 ситуацията. Благодарение на Програма Еразъм+ и КД1, нашият проект предлага възможност за мобилност на младежки работници и участие в обучителен курс, за да развият уменията си и да подобрят работата си с младите хора, вкл. за работа в извънредна обстановка.

Проектът включват неформални методи на обучение за усвояване на умения, личностно и социално-образователно израстване, укрепване на мотивацията за младежка работа в подкрепа на младите хора. Работната програма на мобилността следва структурата на обучителен курс за придобиване на нови цифрови умения, вкл. за работа при извънредни ситуации и COVID-19 обстановка. Структурата на обучителния курс е 4 модула, според матрицата за самооценка за дигитални умения, която е част от CV Europass – обработка на информацията, комуникация, създаване на съдържание, сигурност. Продължителността на обучителния курс е съобразно изискванията на НАПОО от 45 уч.ч. за признаване на умения по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.

Координатор на проекта: Институт за културно наследство

Партньори:

 1. Просвета 21 век, България
 2. Включи се и ти, България
 3. United in Diversity, България
 4. Cozumun Parcasiyiz – Part Of The Solution, Turkey
 5. SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY A keleteurópai térség fejlesztéséért, Hungary
 6. Bué Fixe- Associação de Jovens, Portugal
 7. UMBRELLA, Georgia
 8. OGRES TEHNIKUMS, Latvia
 9. ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVA CIVICA, Romania
 10. VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS JERUZALES DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS (VJDRMC), Lithuania
 11. SOCIAL YOUTH DEVELOPMENT CIVIL NONPROFIT SOCIETY, Greece
 12. Asociación Juvenil „Jarrón Club“, Spain
 13. Junge Europäische Föderalisten – Landesverband Steiermark, Austria
 14. TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME, Italy
 15. BrainLog, Denmark
 16. SEIKLEJATE VENNASKOND, Estonia
 17. Regional Advocacy Center, The Republic of North Macedonia
 18. Fundacja Rozwoju Miedzykulturowego EBU, Poland
 19. EUROPEAN ASSOCIATION WORLD OUR HOME, Latvia
 20. HRFORUM Personnel management Association,  Ukraine

Последвайте ни тук

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *