Виртуални доброволци в спорта – една инициатива на младежи от Средногорието с подкрепата на Европейския корпус за солидарност.

 „Европейската харта на спорта“ определя спорта като „всяка форма на физическа дейност, която чрез организирано или неорганизирано участие има за цел изразяването или подобряването на физическата и психическата годност, развиването на социални отношения или постигането на спортни резултати на всички нива”.

В ситуация на социално дистанциране и на въведени различни ограничителни мерки спортът остава изолиран от ежедневните занимания на хората. Особено тревожно е ниската спортна активност и култура на младите хора. Най-засегнати от ситуацията са младежите в неравностойно положение, вкл. тези с увреждания. А ролята на спорта в живота на подрастващите и на младите хора е от изключително значение за тяхното здраве и личностно развитие. Добрата спортна култура и активните спортни занимания са гаранция за  здраво общество, което да бъде носител на общоевропейските ценности.

Фокусът върху ниската спортна култура сред младите хора в района на Средногорието генерира идеята на проект „Виртуални доброволци в спорта“. Проектът ще се изпълнява от група младежи от Средногорието с финансовата подкрепа на Европейския корпус за солидарност. В период от една година, младежите ще дадат своя солидарен принос към подобряване спортната култура и активност сред младежите в неравностойно положение в нашия регион.

 Младите „виртуални спортни доброволци“ ще дадат своя личен пример като покажат висок спортен дух и добра спортна култура; ще предложат алтернативни форми за активен спорт в извънредни ситуации като ситуация на COVID-19; ще подобрят информираността на местната общност относно ролята на спорта за цялостното развитие на подрастващите и на младежите, особено на младежите в неравностойно положение; ще подкрепят формиране на спортни умения и нагласи за здрава и устойчива местна младежка общност.

„Виртуалните доброволци в спорта“ ще отговорят на нуждата от популяризиране на спорта като неотменна част от ежедневието на младежите в района, от насърчаване на участието им в спортни дейности, както и формиране на нагласи за ролята на спорта и здравословното хранене за физическото и психическото развитие на младите.

Бъдете физически активни с нас!

Нашият проект е за всеки, който иска да подобри спортната си култура и да балансира храненето си според физическата си дневна активност.

Координатор на проекта „Институт за културно наследство“

Последвайте ни във Фейсбук