Социалното и емоционално образование допринася за хармоничните взаимоотношения, за социалното сближаване и включване в общностите, за положителното отношение към индивидуалното и културното многообразие. За приобщаващото образование е важен уникалния принос на всеки ученик за класната стая. Нужно е ученикът да се разглежда спрямо неговия потенциал като обучаващ се, независимо от предизвикателствата, които може да има, когато му се предоставят трудни задачи.

Нови проучвания и експериментални обучителни методи в училище показват, че фокусирането върху социалното и емоционалното обучение играе роля на превенция срещу ранното напускане на училище.

В този контескт бе реализиран проект „В УЧИЛИЩЕ Е ЯКО“ с финансовата подкрепа на Програма Еразъм+. (Project FAS – Fine at School, Project Number: 582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY)

  • публикации по темата:
  • Emotional Development in Children with Computer Games – English
  • Empathy and the Preschooler – the Role of Teachers and Parents – English

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *