На 01.01.2021 стартира изпълнението на проект „Укрепване на младежта по време на криза“ с номер 2020-3-BG01-KA105-094758. Проектът включва партньори от България, Испания, Италия, Сърбия и Република Северна Македония и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Младите хора са сред най-засегнатите от социално-икономическото въздействие на ограничителните мерки, приложени в отговор на COVID-19. Мерките, прилагани от държавите, създадоха несигурност за младите хора в областта на образованието, заетостта, психичното здраве, социалното приобщаване и активното гражданско участие. Уязвимите и маргинализирани млади хора са най-изложени на негативното въздействие. В този контекст основната цел на проекта е да подобри възможностите на младите хора за справяне с негативните последици от ограничителните мерки, въведени по време на кризата, както и да подобрим способността си като младежки организации за работа по време на кризи.  Целта ще бъде постигната чрез организиране на младежката мобилност. Общо 33 младежи ще участват в мобилността за 10 дни, като приемаща страна е България.

Участниците в проекта ще търсят и ще дадат своя адекватен отговор за преодоляване на негативните последици от въведените ограничителни мерки; ще споделят мнение за новите предизвикателства пред работата, ученето, социалното включване и гражданската активност в ситуацията на COVID-19; ще търсят възможности да превърнат негативните последици от ограничителните мерки в положителен ефект върху тяхното лично и професионално развитие; ще дискутират въпроси за борба със стереотипите и дискриминацията срещу определени групи млади хора, които са допълнително подхранвани от ситуацията с COVID-19; ще формират положителни нагласи за справяне с пост-епидемичната травма при младите хора; ще повишат информираността за функциите и отговорностите на местните власти по време на криза, за да се осигури социална защита и достъп до здравни и други услуги.

Благодарение на споделените добри практики ще бъдат идентифицирани практически решения, които да гарантират активното участие на младите хора в обществения живот по време на криза, ще гарантира техните права и равен достъп до услуги, както и ще ги защитава от всякакви форми на дискриминация и социално изключване.

Проектът ще насърчи създаването на мрежа между партньорите за сътрудничество за преодоляване на последствията от кризата с COVID-19, както на ниво организация, така и за споделяне на работещи решения при работа с младите хора.

Координатор:

Институт за културно наследство, България

Партньори:

Asociación Juvenil „Jarrón Club“, Испания

TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME, Италия

AEGEE-Niš, Сърбия

Regional Advocacy Center, Република Северна МакедонияСдружение „Включи се и ти“, България

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *