#ErasmusDays 2020

„Дни Еразъм“ (#ErasmusDays) e инициатива, която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Е...