Младите хора са бъдещето на нашето общество. Те са новатори и генератори на идеи. В тази връзка, трябва да бъде насърчено тяхното активно участие и да бъдат подкрепени в процеса на развитие и придобиване на нови умения и компетентности, вкл. дигиталните умения като основа за активно участие в днешния дигитален свят.
Това е фокусът на проекта „Младежки дигитални умения за по-добра активност и грамотност“, 2019-3-BG01-KA105-077871, съфинансиран от Програма „Еразъм +“, КА 1.

Проектът е младежка мобилност и включва 41 участници от 8 държави , както следва България, Унгария, Молдова, Грузия, Турция, Румъния, Сърбия и Северна република Македония. Мястото на изпълнение на мобилността ще бъде в България, област Габрово в периода 21 – 30 април 2020 г.
Участниците ще придобият нови цифрови умения за насърчаване на младежката инициатива, вкл. доброволчество, учене през целия живот и включване на млади хора в неравностойно положение. Те ще подобрят своите езикови и социални умения, грамотност, лидерство, работа в екип, инициатива и т.н. Ще формират положително отношение към цифровите инструменти като възможности за младежка инициатива. Проектът ще насърчи споделянето на европейските ценности и възможностите за участие на младите хора, които Програма „Еразъм +“ предлага

Партньори по проекта:

  1. Cultural Heritage Institute, Bulgraia
  2. Academy of Economic Studies of Moldova – ASEM, Moldova
  3. SZIA – Szociális Innováció Alapítvány, Hungary
  4. Liceul Tehnologic „Valeriu Braniste“, Romania
  5. UMBRELLA, Georgia
  6. Çözümün Parçasıyız, Turkey
  7. Regional Advocacy Center, North Republic of Macedonia
  8. Ekonomska skola Pirot, Serbia


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *