„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

„Еразъм+“ предлага възможности за хора от всички възрасти, като им помага да се развиват и да споделят знания и опит в институции и организации в различни страни.

„Еразъм+“ предлага възможности за широк кръг организации, включително университети, институции за образование и обучение, мозъчни тръстове, изследователски организации и частни предприятия.

Целта на програмата „Еразъм+“ е да допринесе към стратегията „Европа 2020“ за растеж, работни места, социално равенство и приобщаване, както и към целите на „Образование и обучение 2020“, стратегическата рамка на ЕС в областта на образованието и обучението.

Друга цел на програмата „Еразъм+“ е насърчаване на устойчивото развитие на нейните партньори в областта на висшето образование и принос към постигане на целите на стратегията на ЕС за младежта.

Конкретните въпроси, по които програмата работи, са:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *