„Институт за културно наследство“ е мултиплаер за гр. Златица и района на Средногорието

Eurodesk е международна неправителствена организация, създадена през 1990 г. Като организация за подкрепа на „Еразъм +“, Евродеск прави информацията за мобилността с учебна цел всеобхватна и достъпна за младите хора и тези, които работят с тях. С мрежа от национални координатори, свързани с над 1000 местни доставчици на информация в 36 европейски страни (с присъединяването на Сърбия през март 2019 г.), Евродеск повишава осведомеността относно възможностите за мобилност с учебна цел и насърчава младите хора да станат активни граждани. Евродеск е основният източник на информация за младежта относно европейските политики, информация за мобилността и възможности. Той отговаря на запитвания и дава насоки за мобилни млади хора в цяла Европа. Евродеск актуализира и управлява съдържанието на Европейския младежки портал, а също така отговаря на запитвания, постъпващи от портала.

Евродеск обединява около 1000 местни доставчици на информация за младежта, така наречените „мултиплаери“, които са регионални или местни организации, работещи с млади хора, които им предоставят информация за младежта и ги съветват относно възможностите за мобилност. За да се гарантира качеството на услугите във всичките 36 страни на Евродеск, Евродеск предлага на своите членове качествено обучение и подкрепа, както и достъп до информационни услуги и инструменти за младежта.

http://www.eurodesk.bg

https://eurodesk.eu/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *