Вече шести месец се реализира проект „Нови хоризонти за безработни, неактивни и заети лица, в Югозападен район чрез предоставяне на услуги и обучения по предприемачество и бизнес“. Проектът се изпълнява от „Институт за културно наследство“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Предоставянето на безплатни консултантски услуги за стартиране на самостоятелен бизнес е сред приоритетните дейности на проекта.

Благодарение на Закона за насърчаване на заетостта, безработните лица имат възможността да получат безвъзмездно финансиране и да стартират собствен бизнес. Впоследствие, бизнесът може да бъде разширен чрез получаване на допълнителна финансова безвъзмездна помощ чрез оперативните програми на Европейския съюз.

За работещи лица, които искат да започнат самостоятелен бизнес също има възможности за безвъзмездно финансиране чрез европейските фондове.

За всички възможности за финансиране чрез европейските фондове или други донорски програми, може да получите безплатни консултации и подкрепа при избора на подходящ финансов инструмент за вашите бизнес идеи, стажове, работа, обучение и др.

За допълнителна информация „Институт за културно наследство“, e-mail: info@chinstitute.eu, www.chinstitute.eu.

В изпълнение на Проект:  „Нови хоризонти за безработни, неактивни и заети лица, в Югозападен район чрез предоставяне на услуги и обучения по предприемачество и бизнес“.  Договор № BG05M9OP001-1.023-0006-C01. Бенефициент: „Институт за културно наследство“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *