logo1

Проект  „Нови хоризонти за безработни, неактивни и заети лица, в Югозападен район чрез предоставяне на услуги и обучения по предприемачество и бизнес“ е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Европейския съюз и ще бъде изпълнен от „Институт за културно наследство“ с подкрепата на заинтересувани страни – местна власт, бизнес инкубатори, социално-икономически ангажирани организации.

Настоящият проект има за цел да даде нови хоризонти за развитие на безработни и наети лица, вкл. и на младежи, чрез предоставяне на комплекс от услуги и обучения по предприемачество и бизнес, както и намиране на подходящи източници на финансиране за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.

Развитието на предприемачеството е сред основните приоритети на Европейската комисия. Насърчаването на самостоятелната стопанска дейност е идентифицирано, като ключова предпоставка за развитие на иновациите и създаване на повече добавена стойност в икономиката. Едно от основните предизвикателства пред българския трудов пазар е липсата на подходяща подготовка на бъдещи предприемачи.

Проектът предвижда обучение и консултации по бизнес и предприемачество на безработни, неактивни и работещи, вкл. младежи до 29 г., желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност.  Обученията и консултациите ще бъдат провеждани на територията на всички области в Югозападен район.

Проектът е в съответствие с ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с „План за действие „Предприемачество 2020 г.“ на ЕС и стратегията „Европа 2020”, общински и областните планове за развитие в Югозападен район, като допринася за постигане на целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

Обща стойност на проекта е 140 140 лв., от които 119 119 лв. европейски и 21 021 лв. национално съфинансиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *