„Умеем ли да слушаме, гледаме и четем правилно?“ е проект за младежки обмен с подкрепата на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Координатор на проекта е „Институт за културно наследство“, България. Партньори по проекта са: „Bué Fixe Youth Organisation“, Португалия; „JOL-LET – Well Being“, Унгария; „Centar lokalne demokratije LDA“, Сърбия и „Regional Advocacy Center“, Македония.

Основната цел на проекта е да подобри медийната грамотност при младите хора, насърчавайки критичното мислене, креативност и творчество при създаване, разпространение и споделяне на медийно съдържание.

Проектът ще събере във Велико Търново млади хора от България, Португалия, Унгария, Сърбия и Македония. В продължение на 10 дни, младежите ще вземат участие в интерактивен уъркшоп „Медии и медийно съдържание“, ще създават, споделят и популяризират собствени медийни послания, ще анализират и дискутират честите опасности и вреди при използването на социалните мрежи като основен младежки медиен източник на информация и др. Младежите ще имат възможност да се срещнат с „млади журналисти“ – ученици и студенти от Великотърновския университет, с които ще обменят добри практики и опит в създаването на медийно съдържание, в използването на дигитални методи и избор на подходящи средства за достигане до съвременните млади хора. Участниците в проекта ще посетят някои от регионалните медии, за да се запознаят в реална работна среда къде и как се създава медийното съдържание.

В резултат на успешното изпълнение на проекта, участниците ще придобият нови знания за видовете медии, средства и комуникационни канали;  ще формират дигитални, езикови и комуникационни умения за създаване и разпространение на позитивни медийни послания. Проектът ще  насърчи критичното мислене и оценка при младите хора, което ще подобри разбиранията за медийната грамотност. От друга страна, проектът ще позволи социално и дигитално приобщаване на младежи с по-малко възможности.

Благодарение на спортните занимания и посещенията на културно-исторически забележителности, проектът ще насърчи междукултурното общуване и споделяне на европейските ценности.

Младежите ще усвоят нови професионални, лични и социални компетенции, ще развият идеи за творчески инициативи, ще получат знания как да използват медийните средства като среда за споделяне и насърчаване на отговорно гражданско поведение и инициативност.

плакат

# Media Literacy among Young People / Медийната грамотност при младите хора
Facebook Group · 25 members

Join Group

Проектът е с подкрепата на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, управлявана в България от Националната агенция „Развитие на човешките ресурси“. Съдържанието на този документ не отразява официалната позицията на Европейския съюз, Програма „Еразъм +“ или на ЦРЧР. „Институт за културно наследство“ носи пълната отговорност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *