Проект „Европейски младежи днес, отговорни европейски граждани утре –  Работилница за социална отговорност” е в съответствие с програма „Еразъм +“ за насърчаване на социалното приобщаване на младите хора и тяхното активно участие в обществото; насърчаване на здравословно поведение чрез дейности на открито като средство за насърчаване на здравословен и екосъобразен начин на живот; развитие на основни и допълнителни умения за поведение, езиково многообразие и социална ангажираност.

Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството между младите хора, да ги приобщи към идеите на хуманизма, социалната ангажираност, да повиши компетенциите им и ще бъде постигната чрез организиране на социална работилница, която ще позволи на участниците да развият нови умения, да съпреживеят значими социални проблеми, да преоткрият нови култури, да подкрепят ценности като солидарността, демокрацията, приятелството и др.

 

Участници

Младежи от Македония и България.

интересни моменти от изпълнението на проекта

Проектът има три приоритетни дейности:
1. Организиране на социална работилница – младежите ще имат възможност да се срещат с хора в неравностойно положение, самотни, социално изолирани или хора в нужда; ще разговарят, ще дискутират техните проблеми и ще търсят решения; ще извършват дейности, които да улеснят социалната адаптация на тези хора, ще осигуряват помощ за ежедневните нужди и др.
2. Дейности сред природата – Основният резултат, който ще се постигне е създаване на екип от млади хора, който ще познава природните дадености и ще ги използва целесъобразно и екосъобразно за приобщаване на хора в неравностойно положение и намаляване на дистанцията между изолираните социални групи.
Културно-опознавателни дейности – посещения на културно-исторически забележителности, срещи с културни дейци, творческо ателие за сувенири. Това ще води до подобряване на разбирането за културно многообразие, до възприемане и уважение на различията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *