30 години „Еразъм+“

30 години „Еразъм+“ През 2017 г. се навършват 30 години от създаването на програма „Еразъм+“ — ключов елемент за...

Социална работилница

Проект „Европейски младежи днес, отговорни европейски граждани утре –  Работилница за социална отговорн...