Научете как да подготвите, изпълните и отчетете вашия проект.

Ако сте младежки работник, лидер на младежка група, доброволец или член на младежка организация, това е отлична възможност за вас!

Ръководството включва знания, споделен опит и добри практики за стартиране и работа по проекти, финансирани по Програма Еразъм+, с фокус мобилности на младежи и на младежки работници.

Съдържание на ръководството:

 • Въведение в Програма Еразъм+;
 • как се прави регистрация на младежка организация или неформална младежка група;
 • създаване на профил в ECAS;
 • генериране на проектна идея, цели и очаквани резултати;
 • създаване на партньорство;
 • формуляр за кандидатстване и работната програма за мобилността;
 • ключови елементи от изпълнението на проект за мобилност на младежи и на младежки работници;
 • отчитане на реализирания проект;
 • полезни инструменти, които подкрепят младите хора по време на подготовката, изпълнението и отчитането на проекти за мобилности.

Ръководството е предназначено за:

 • новосъздадени младежки организации;
 • младежки лидери на групи;
 • представители на неформални младежки групи;
 • младежи, които имат интерес към Програма Еразъм+;
 • доброволци;
 • младежки работници.

Версии на ръководството (файл в pdf):

Публикацията е по проект “Стъпки към Еразъм+” (stEps+), № 2023-1-BG01-KA210-YOU-000151633, ключова дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“, малки партньорства, сектор „Младеж“. Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *