Здравейте Еразъм ентусиасти и вдъхновени млади хора, които участвате или искате да участвате в мобилности, за да пътувате, да учите, да работите, да подобрявате своите умения и да формирате нови нагласи благодарение на Програма Еразъм+.

Ние, от фондация Институт за културно наследство, България, искаме да споделим с вас резултатите от успешно приключен проект за мобилност на младежки работници „Приобщаваща младежка работа с ЛГБТИ+ общности“ с финансовата подкрепа на Еразъм+, Програма на Европейския съюз.

Кой участва?

Младежки работници от 13 държави – България, Литва, Северна Македония, Румъния, Испания, Португалия, Турция, Грузия, Латвия, Сърбия, Армения, Естония и Украйна.

Къде се проведе мобилността?

В София, България, в периода 17 – 23 април 2023 г.

Какво се случи?

На едно място се събраха младежки работници, за да подобрят работата си с младите хора в среда с висока степен на полова дискриминация и липса на толерантност. Те участваха в обучителен курс за подобряване на компетенция 5 „Смислено общуване с другите“, която да подобри уменията им за общуване и комуникация с фокус ЛГБТИ. Компетенцията е част от „Европейска стратегия за обучение. Модел на компетентност за младежки работници за международна работа“.

Каква промяна постигнахме?

  • Проектът подобри качеството на младежката работа, за прилагане на иновативни комуникативни методи за работа, както и за постигане на младежка цел 2 – „Равенство за всички полове“ от Европейската стратегия за младежта 2019-2027.
  • Участниците споделяха опит и добри практики за взаимодействие с ЛГБТИ+ общности, за работа в не-толерантна среда; противопоставяха гледни точки и дискутираха правото на всеки да се самоопределя и да отстоява собствената си идентичност.
  • Участниците подобриха своите разбирания относно половите стереотипи, дискриминацията и негативните ситуации, през които LGBTQI+ общността преминава ежедневно. Бяха споделени подходящи комуникативни методи и работни практики за работа с тях. Беше поставен фокус върху психологическа подкрепа и „приобщаващ език“ при работата с ЛГБТИ общности. В тази връзка бяха споделени реални истории на младежи от ЛГБТИ общността и бяха търсени подходящи средства за отговор на техните нужди.
  • Имаше дискусия относно застъпничеството. Бяха очертани стъпки за създаване на безопасна и подкрепяща среда. Бяха споделени национални LGBTQ политики срещу тормоза, както и липсата на такива.
  • Участниците изработиха и споделиха препоръки за интегриране на специфични комуникативни умения за повишаване качеството на младежката работа и предоставяне на подкрепа и подходящо общуване с LGBTI+ хора в различни контексти – младежки център, училище, социална работа, гореща линия и т.н.
  • Бяха организирани посещения и срещи със заинтересовани страни по темата за толерантност и дискриминация основана на пола.
  • Участниците имаха възможност да експериментират с нови комуникативни практики и подходи за приобщаваща младежка работа.
  • Всички участници получиха сертификат за валидиране на резултатите от ученето Youthpass.

Настоящата публикация е в изпълнение на проект „ Приобщаваща младежка работа с ЛГБТИ+ общности “ с номер 2022-3-BG01-KA153-YOU-000092798, финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *