Институт за културно наследство участва в тридневен семинар (24-26 март) на тема: „Практически умения на преподавателите в учебни центрове за възрастни с фокус енергийна-ефективност при работа с дигитални средства и техники в учебния процес“, организиран съвместно с Иновативни образователни технологии – IT Step academy България и ITJump Еducation, Франция.
В семинара се включиха преподаватели, учители и обучители в различни области, но всички обединени от използването на дигитални средства при обучението на възрастните.
Първия ден на семинара бяха представени резултатите от проведеното проучване относно нивото на практическите умения на преподавателите в учебни центрове за възрастни с фокус енергийна ефективност. В проучването се включиха 315 преподаватели, учители и обучители от сектор обучение на възрастни и 92 служители от обучителни организации за възрастни от България и Франция. Анкетираните предложиха над 30 теми за нови знания и над 10 практически умения, които имат нужда да бъдат развити и подобрени. По време на семинара тези предложения бяха дискутирани и допълнени със споделен опит и практически демонстрации.
Втория ден на семинара, участниците дефинираха и избраха три групи умения, които да бъдат включени при изработване на рамка за обучителен курс. Тези умения са:

  • умение за разработване на нови учебни програми, които включват енергийно-ефективни подходи;
  • умение за допълване на учебни програми и включване на енергийно-ефективни подходи;
  • умение за прилагане на енергийно-ефективни подходи в процеса на преподаване при употреба на дигитални техники.

Третия ден от семинара, участниците участваха в практически демонстрации и получиха нови знания и умения как да оптимизират енергопотреблението по време на обучения, осъществявани чрез дигиталните технологии.

Семинарът е част от проект „Зелена пътека в програмите за дигитално образование при обучение на възрастни“ и се финансира по програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта, Еrasmus+.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *