„Приобщаваща младежка работа с ЛГБТИ+ общността“ е темата на обучителен семинар, който ще се организира по проект „YouIn“ (Inclusive Youth work with LGBTQI+ community) за мобилност на младежки работници с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В мобилността ще участват младежки работници от 15 европейски страни – България, Испания, Турция, Румъния, Естония, Босна и Херцеговина, Украйна, Португалия, Грузия, Северна Македония, Армения, Хърватия, Сърбия, Латвия и Литва.

Равенството и борбата срещу дискриминацията, основана на пола, е въпрос на достойнство и основни права. В този контекст нашият проект има за цел да подобри уменията за комуникация на младежките работници с млади хора, които са обект на дискриминация, които са изолирани или са труднодостъпни. Проектът ще предостави на участниците в семинара нови знания и практически подходи за работа с младите хора, както и ще насърчи споделянето на европейските ценности. Всички участници ще получат сертификат Youtpass, който ще валидира придобитите нови знания, подобрените умения и формираните нови нагласи.

Обучителният семинар ще се организира в София, в периода 18-22 април 2023.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния автор Институт за културно наследтво и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *