В периода 20-22 януари 2023 г. в София, България се проведе заключителната среща по проект EcoMap – „Пътна карта на екологичните практики в работата с младежи в селските райони и градските покрайнини“. Проектът се реализира чрез финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“, KA210-YOU – Малки партньорства в областта на младежта.

На срещата присъстваха представители на трите партньорски организации – Институт за културно наследство, България, Регионален център за застъпничество, Северна Македония и Акелитас, Португалия. На срещата бяха обсъдени следните въпроси – постигнатите резултати от проекта; анализ на проведените събития за популяризиране на резултатите от проекта; изготвяне на окончателен доклад до националната агенция. Координаторът на проекта представи основните задачи във връзка с изготвянето на финалния доклад и сроковете за това. Освен това бяха обсъдени бъдещи идеи за съвместна работа и създаване на устойчиво партньорство.

Проектът беше реализиран в контекста на препоръките, дадени в „Стратегия на ЕС за повишаване на екологичните умения и компетентности за всички“ на Европейския икономически и социален комитет: „Отговорността за околната среда е отговорност на всички“. Проектът имаше за цел да насърчи разбирането, че екологичната отговорност, екологичните умения и устойчивото развитие трябва да бъдат включени във всички области в рамките на резултатите от обучението (знания, умения, нагласи и ценности) на неформалното обучение. В тази връзка проектът EcoMap беше фокусиран върху „зелените умения“ в младежката работа и неформалното учене. Проектът даде възможности на участващите организации и младежки работници да прилагат нови екологични практики и да подкрепят младежките организации от селските и крайградските райони в прехода им към зелена устойчивост.

Резултатите, които бяха постигнати, са:
– положително въздействие върху участващите организации и улеснен преход към „зелена“ младежка работа;
– споделени добри практики за устойчиво екологично развитие като инструмент за приобщаване и достигане до труднодостъпни млади хора;
– установено сътрудничество между заинтересованите страни за опазване на околната среда и борба с изменението на климата на местно ниво.
Резултатите бяха постигнати чрез оранизирани обучителни семинари и събития за повишаване на осведомеността.
Координатор на проекта:
Институт за културно наследство (ИКН), България
Партньори по проекта:
Регионален център за застъпничество (РЦЗ) – Република Северна Македония
Associação para a Igualdade AEQUALITAS – Португалия
Продължителността на проекта беше – 15 месеца.
Начална дата – 1 ноември 2021г.

Повече за проекта и неговите резултати тук: https://ecomap.chinstitute.eu/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *