На 25.11 в ПГТ „Пенчо Семов“ беше дадено началото на тридневния семинар „Устойчивост и „зелен“ капацитет на младежки организации“. Първият ден на семинара беше фокусиран върху представяне на еко-политиките на европейско, регионално и местно ниво и споделяне на опит. На регионално ниво еко-политики и „зелени“ инициативи бяха представени от г-жа К. Сидорова, областен управител на Област Габрово и от г-н Н. Късов, зам. обл. управител на Област Разград. На местно ниво, „зелени“ проекти и еко-политики бяха представени от г-жа Ж. Бастрева и г-жа М. Радойчева от дирекция „Инфраструктура и екология“ към община Габрово и от г-н Маринов, зам. кмет на община Трявна. Община Габрово си е поставила амбициозната цел до 2030 г. Габрово да стане климатично неутрален град. Интерес предизвикаха и пилотните проекти на общината свързани с автономни контейнери за разделно сметосъбиране и първата в страната депозитна система за връщане на бутилки от пластмаса и алуминиеви кутийки.Европейският зелен пакт, свързаните с него цели и приоритетни области бяха представени от г-жа С. Савова, експерт в Европа Директно Стара Загора. В допълнение към европейските политики в областта на екологията, представител от Европа Директно Габрово сподели еко-инициативи, които те подкрепят, както и възможности за участие в бъдещи проекти.Втората част от семинара премина в споделяне на еко-практики, идеи и опит при работа с ученици и младежи. Бяха представени добри практики от ПГТ „Пенчо Семов“, ОУ „Неофит Рилски“, Национална Априловска гимназия, Читалище „Христо Ботев“, с. Гарван, Общество 528, Street Hearts, с. Глушка, Езиков център АВС, НСОРБ с. Гергини, Сред участниците имаше представители от Дирекция бюро по труда Габрово, Исторически музей Дряново, община Дряново, РЕМО Етъра, В края на първия ден от семинара бяха формулирани основни препоръки, адресирани до НПО в младежкия сектор, заинтересованите страни и местните власти в селските райони и предградията как да се подпомогне младежката работа за прилагане на еко-практики.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *